Wat doet MEDE voor ambtelijk secretarissen?

MEDE traint en coacht medezeggenschapsprofessionals, of zoals deze rol en functie meestal genoemd wordt: ambtelijk secretaris. Een bijzondere rol die op verschillende niveaus beoefend kan worden.

VASMO Certificaat

De MEDE Leergangen voor de Ambtelijk Secretaris op niveau A, B en C zijn al jarenlang gecertificeerd door VASMO.

MEDE hanteert daarvoor de competen­tieprofie­len van VASMO als lei­draad voor het toet­sen van de cursusinhoud. Neem voor meer informatie over de Leergangen en de competentieprofielen contact met ons op.

vasmo logo

Alle leergangen bevatten een aantal gespreide trainingsdagen, met huiswerkopdrachten die op de eigen praktijk toepasbaar zijn. De trainer houdt tussendoor ook contact met de cursisten om de voortgang goed af te stemmen.

Niveau A

Bent u net aangesteld als ambtelijke secretaris voor de OR en heeft u behoefte aan een stevige basis, waarmee u uw werk kunt doen? Of bent u al wat langer aan de slag en wilt u de kneepjes van het vak leren? Met deze leergang met een VASMO-predicaat helpen wij u graag op weg!  Vanuit de rol en positionering van de ambtelijk secretaris als vertrekpunt doet u veel praktische kennis op over de OR in relatie tot uw functie. Daarnaast ontwikkelt u vaardigheden die uw ondersteuning aan de OR versterken.

Niveau B

U bent al een tijdje ambtelijk secretaris en ondersteunt de OR optimaal met administratieve en organisatorische werkzaamheden. U merkt dat u toe bent aan een verdieping in uw functie. In deze, door de VASMO gecertificeerde leergang, leert u de OR beleidsmatig te ondersteunen vanuit twee invalshoeken: u vergroot uw inhoudelijke kennis van uw organisatie door het maken van een organisatiediagnose. Anderzijds ontwikkelt u vaardigheden om uw beleidsmatige functie vorm te geven als adviseur.

Niveau C

U heeft uw sporen als beleidsondersteunende ambtelijk secretaris verdiend en bent toe aan een nieuwe stap in uw loopbaan. Na de leergangen gericht op administratieve-, organisatorische- en beleidsvoorbereidende ondersteuning, biedt coachende begeleiding van OR en de individuele leden een geheel andere vakinhoudelijke ontwikkeling binnen de reeks van leergangen. Door aandacht te besteden aan de samenwerkingsprocessen tussen de OR- en individuele leden, leert u het maximale uit de OR-leden te halen en het functioneren van de OR te verbeteren.

Niveau D

Medezeggenschap verandert onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving en in de organisatie. Die veranderingen lijken soms langzaam te gaan, maar op sommige plekken is de beweging fors. Als ambtelijk secretaris is het dan zoeken naar je rol en toegevoegde waarde in die verandering. Hoe schakel je in die soms dynamische omgeving? Hoe kun je een bijdrage leveren als verbinder? De nieuwe leergang voor ambtelijk secretarissen niveau D, sluit aan op deze vragen.

Meer informatie

Als u zich inschrijft voor een training zijn onze Algemene voorwaarden bij open inschrijvingstrainingen van toepassing. Download hier de algemene voorwaarden bij open inschrijvingstrainingen.

Wilt u meer informatie over een training met open inschrijving? Wilt u weten welke training het beste past bij uw wensen of bij uw ondernemingsraad? Neem dan contact met ons op.

Van wie trainden wij de AS-en?

Logo Gemeente Amsterdam

logo-rotterdam

Logo rivierduinen