Een inspiratiedag op voor ambtelijk secretarissen: inmiddels een traditie die we als MEDE graag hoog houden. Eens per jaar organiseren we die voor onze relaties, een ochtend vol inspiratie op een mooie locatie en met een heerlijke lunch. Dit jaar staat “Verbinding” als thema voorop. Verbinding lijkt eenzelfde woord te worden als ‘communicatie’. Een containerbegrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. We gaan dit begrip meer duiden in de context van organisatieontwikkeling, de betekenis ervan voor medezeggenschap en de rol die je als ambtelijk secretaris daarin kunt nemen. Ben je ambtelijk secretaris en ben je geïnteresseerd, kijk dan op deze link.

Het programma:

 Welkom door Stephany Linthorst Sl-impact om 9.30 uur.

Een opwarmoefening in verbinding, o.l.v. Richard Priem, directeur MEDE

Aan tafel: Wat betekent verbinding?

Marcel Daems, MEDE, neemt ons mee in de wereld die om ons heen verandert. Ook organisaties veranderen daarom. Er worden andere eisen gesteld aan hoe organisaties zich extern en intern verbinden aan de belangrijke stakeholders. Ook medezeggenschap moet zich daarom de vraag stellen: hoe verbinden wij ons? En wat betekent dat voor jouw rol als medezeggenschapsprofessional?

Opdracht: hoe ben jij in verbinding?

In drie kleinere groepen onderzoek je met elkaar wat nodig is om als medezeggenschapsprofessional goed in verbinding te zijn met de OR, de organisatie en welke nieuwe of andere verbindingen mogelijk zouden zijn. Wat is jouw grootst mogelijke kleine stap? Stephany, Richard en Marcel begeleiden jullie daarbij.

Korte pauze

Vaardigheden snoepen

Voordat we aanvallen op de lunch, snoepen we alvast van een paar vaardigheden/methodieken die van belang zijn om als MZ-professional de OR goed te ondersteunen. Richard, Stephany en Marcel nemen er ieder één voor rekening.

Plenaire afsluiting door Richard Priem

Lunch: heerlijk smikkelen en smullen!

Einde van de inspiratiebijeenkomst om 14.00 uur