Resultaat door verbinding, dat was het thema van de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst voor medezeggenschapsprofessionals. Het was weer een feest om elkaar te ontmoeten en goed om mooie verhalen te horen hoe medezeggenschapsprofessionals hiermee in hun eigen werk mee aan de slag zijn.

 

Waarom ‘verbinding’?

Verbinding is een gevleugeld begrip geworden in organisaties. In een inleiding zijn we ingegaan op de vraag waarom dat begrip ‘verbinding’ zo belangrijk is. We hebben dat afgepeld, waarbij we strategisch, tactisch en operationeel niveau onderscheiden:

  • strategisch niveau, waar organisaties uitgedaagd worden zich anders te verbinden met netwerkpartners, ketenpartners, burgers, consumenten en cliënten;
  • tactisch niveau, het anders inrichten van de organisatie zodat niet hiërarchie (lijn) centraal staat, maar de samenwerking in wisselende verbanden, interne netwerken, projecten en ook de samenwerking met de klanten, cliënten en burgers slimmer georganiseerd wordt;
  • operationeel niveau: dan gaat het over de veranderingen in de directe samenwerking tussen medewerkers, en tussen leidinggevenden en medewerkers, veel meer in dialoog met elkaar.

Tijdens de inleiding kwamen veel reacties op de herkenbaarheid van de geschetste ontwikkeling, maar ook op de soms lastige praktijk van veranderprocessen. Waarmee het belang van medezeggenschap die goed aansluit bij deze ontwikkelingen bevestigd werd.

 

Verbinding en de medezeggenschap

Als verbinding in organisaties belangrijk is én ook veel eisen stelt aan de ontwikkeling en verandering, vraagt het ook veel van de medezeggenschap om daarin mee te ontwikkelen. Zo zal ook de medezeggenschap zich krachtiger en slimmer verbinden met de bestuurder, maar ook veel breder met het management. De OR als netwerker zowel naar buiten (bijvoorbeeld in platforms, met OR-en van partners), maar ook naar binnen. En last but not least de verbinding tussen ondernemingsraad en ‘de achterban’.

Ook hier was veel herkenning in de uitdagingen voor de medezeggenschap. Praktijkvoorbeelden kwamen langs van de deelnemers zelf, hoe zij hierin stappen probeerden te zetten. Voor sommigen waren het ook eye-openers.

 

Verbinding en de medezeggenschapsprofessional

Dit alles vormt de context waarin ook de rol van de medezeggenschapsprofessional mee-ontwikkelt. Daar hebben we ook specifiek naar gekeken. Het gaat dan om het faciliteren van de andere verbindingen die de OR wil maken (zoals het ontwikkelen en borgen van de netwerken), en ook het ondersteunen/coachen van de OR om zelf als team onderling de juiste verbindingen te maken, waardoor het team veel effectiever wordt. De deelnemers zagen voor zichzelf veel uitdagingen, die soms ook als spannend werden ervaren, maar zeker niet afwijzend.

 

Drie verbindingsworkshops

Aansluitend op die uitdagingen voor de medezeggenschapsprofessional werden drie workshops aangeboden waar verschillende vaardigheden zijn geoefend. Zo hebben de deelnemers leren TOVEREN, een gestructureerde dialoogvorm die leidt tot uitstel van oordeel, en meer belangstellend doorvragen. Ook hebben ze een LSD-TRIP doorgemaakt: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen met als doel Transparant te zijn, te Reflecteren, Inzicht te verdiepen en daarmee nieuwe Paden te ontdekken. Tenslotte hebben deelnemers kennisgemaakt met het teamwiel van Vroemen, waarmee de MZ-professional naar het OR-team kan kijken en daardoor de OR met gerichte feedback kan helpen om effectiever te functioneren.

Mooi, boeiend en soms ook ontroerend om de ervaringen van de medezeggenschapsprofessionals te horen. Deze verhalen, maar zeker ook de verbinding die tijdens deze inspiratiebijeenkomst met elkaar gemaakt werd, maakte deze ochtend tot een waardevol geheel, die werd afgesloten met een heerlijke informele lunch.

 

Deze inspiratiebijeenkomst voor medezeggenschapsprofessionals wordt aangeboden door MEDE en sl-IMPACT.

 

Wil je de presentaties van deze dag ontvangen? Mail dan naar Stephany Linthorst, organisatiecoach bij sl-IMPACT, via info@sl-impact.nl. Of mail Marcel Daems, MEDE, mdaems@mede.nl