Een dag vol inspiratie over medewerkersparticipatie

Het thema van deze inspiratiebijeenkomst is: beklim de participatieladder!

De laatste jaren zijn organisaties én de medezeggenschap fors in beweging. Steeds meer organisaties zoeken naar manieren om medewerkers meer te betrekken bij verandering en bij besluitvorming. We noemen dat ook wel medewerkersparticipatie. Deze vormen van participatie zijn soms in plaats van, maar ook vaak in combinatie met een rol van de formele medezeggenschap.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaan we samen met jullie de participatieladder beklimmen. We zoomen in op een drietal treden van deze ladder en gaan in op de praktische consequenties om de participatie ook echt professioneel aan te pakken. Tenslotte kijken we daarbij naar wat dit kan betekenen voor jou als medezeggenschapsprofessional.

Het programma:

Welkom door Stephany Linthorst Sl-impact om 9.30 uur.

Een opwarmoefening in verbinding, o.l.v. Richard Priem, directeur MEDE

Aan tafel: Wat is die participatieladder?

Marcel Daems, MEDE, licht de participatieladder toe. De oorsprong vanuit de burgerparticipatie en de huidige verschijningsvorm in de context van medewerkersparticipatie. Aan de hand van een praktijkverhaal worden jullie meegenomen in een verandertraject bij een organisatie. Stapsgewijs beklimmen jullie een aantal treden van de ladder.

Opdracht: wat is jouw ervaring met medewerkersparticipatie?

In drie kleinere groepen onderzoek je op basis van eigen ervaringen wat nodig is om medewerkersparticipatie goed te laten functioneren. Stephany, Richard en Marcel begeleiden jullie daarbij.

Korte pauze

Welke trede vinden jullie interessant?

We kiezen drie treden op de participatieladder uit. Deze vertalen zich naar drie workshops, waarbij we inzoomen op de praktische kant van de participatieladder. Welke vormen zouden geschikt zijn?  Hoe vertaal je deze naar een praktische aanpak?

Richard, Stephany en Marcel nemen er ieder één voor rekening.

Plenaire afsluiting door Richard Priem

Lunch: heerlijk smikkelen en smullen!

Einde van de inspiratiebijeenkomst om 14.00 uur

Voor wie

Voor medezeggenschapsprofessionals/ambtelijk secretarissen die nieuwsgierig zijn naar de betekenis van verbindingen in veranderende organisaties en wat dit kan betekenen voor hun eigen rol en taak. Daarnaast kan elke deelnemende AS ook een lid van het DB van de ondernemingsraad meenemen!

Praktische gegevens

Duur:

Ochtend met aansluitend lunch,  begint om 9.30 uur en eindigt om 14.00 uur

Data:

24 september 2019

Trainer:

Richard Priem ,  Stephany Linthorst en Marcel Daems

Plaats:

De locatie is Rever – Het Meeting Depot, Radonweg 2 in Utrecht.

Kosten:

Wij bieden deze inspiratiebijeenkomst kosteloos aan!

Bij no show zonder voorafgaande afmelding brengen wij € 100,– in rekening.

Inschrijven voor de inspiratiemiddag