Een goed voorbereide OR-kandidaat is het halve werk. Als u ervaring heeft als OR-lid, als DB-lid of als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad, weet u wat het waard is als nieuwe OR-leden goed voorbereid de ondernemingsraad betreden. Daarom is het van belang om (potentiële) OR-kandidaten al voor te bereiden op wat het inhoudt om ondernemingsraadslid te zijn. MEDE heeft daarvoor een mooie e-learning ontwikkeld.

 

Ervaringen met voorbereiding van kandidaten

Wij begeleiden veel ondernemingsraden en merken dat het enorm belangrijk is om op een slimme manier de (potentiële) kandidaten te helpen zich een goed beeld te vormen van wat het OR-werk inhoudt. Daarbij is vooral dosering van belang: niet teveel informatie ineens, niet te complex maar ook weer niet te weinig of te simpel. We merken dat OR-kandidaten soms de ondernemingsraad binnenkomen met een onduidelijk beeld, of een beeld dat wat eenzijdig is door een of twee gesprekken met een ervarener OR-lid uit de eigen afdeling of het team. Zo horen we vaak dat OR-kandidaten denken dat de OR ‘er voor de medewerkers’ is, terwijl de OR-taak toch echt breder opgevat dient te worden. Ook zijn er OR-kandidaten die denken dat de OR dankzij de WOR heel veel macht hebben om allerlei beslissingen vooral tegen te houden. Of, omgekeerd, dat de OR geen of heel weinig invloed heeft. De waarheid is natuurlijk genuanceerder én contextafhankelijk. Sommige OR-kandidaten krijgen een heel inwerkingstraject met een dikke map overdrachtsdossiers, of ze mogen een boekje lezen over de ondernemingsraad. Dat is niet voor iedereen geschikt en spreekt ook niet tot de verbeelding.

 

Een andere benadering: e-learning

E-learning laptop met lesboeken flipped training en blended learningWe hebben daarom nagedacht over: wat zou een medewerker die overweegt om zich kandidaat te stellen nodig hebben om tot een betere afweging te komen? We hebben in de periode van mei tot oktober 2016, aan ruim honderdveertig leden van de medezeggenschap in de gemeente Amsterdam een introductietraining mogen verzorgen. Daar hoorden we heel veel vragen en reacties over wat zij aan informatie vooraf gewenst hadden over het medezeggenschapswerk. We kwamen uit op een viertal belangrijke vragen:

  1. Wat is een OR eigenlijk, wat zijn de kerntaken?
  2. Wat mag je als OR(-lid), hoeveel ruimte heb je?
  3. Wat betekent het in de praktijk, wat is daarin belangrijk?
  4. Wat vraagt het van je en wat levert het op?

 

Rond deze vragen hebben we daarom een e-learning module gemaakt waarin we verschillende vormen hebben ingezet. Korte inleidende filmpjes door onze trainers, wat verdieping met ingesproken power pointpresentaties, korte interviews met OR-leden, en extra achtergrondartikelen die gedownload kunnen worden.

Daarnaast bevat de module korte, laagdrempelige opdrachten, zodat de kandidaten ook reflecteren op wat ze gehoord, gezien en gelezen hebben. En last but not least, ook een korte drijfverenscan en een scan op tien kerncompetenties van het ondernemingsraadswerk.

Voordelen van de e-learning zien wij:

  • Je neemt de kennis in je eigen tempo, op het tijdsstip dat jou past en op de plek die voor jou het prettigst is.
  • Er worden meerdere bronnen aangeboden (je luistert, kijkt en kunt ook nog (na)lezen).
  • In het leren zet je stappen, na een korte inleiding volgt een kleine verdiepingsslag met een presentatie en je kunt, als je dat wilt, het nog meer uitdiepen met achtergrondartikelen.

In maart zijn er bij circa 1/3 van alle gemeenten OR-verkiezingen. Een uitgelezen kans voor medewerkers die overwegen zich kandidaat te stellen zich via deze e-learning te informeren zodat ze een meer overwogen keuze kunnen maken, én als ze dan gekozen zijn, beter voorbereid aanschuiven aan de OR-tafel.

Via deze link zie je een korte videoimpressie van de e-learning.