Generatiepact gemeenten

 Veel gemeenten zoeken naar een goede manier om handen en voeten te geven aan hun HR-beleid. Zo is het generatiepact, een cao-instrument dat ingezet kan worden om jongeren meer kansen te bieden om in te stromen of te blijven werken bij de gemeente, een hot item. MEDE helpt bij het voeren van een kwalitatief goede dialoog tussen de stakeholders over de mogelijke meerwaarde van dit instrument.

Of en hoe een gemeente besluit om een generatiepact te sluiten, hangt af van meerdere factoren. Allereerst gaat het om feiten:

 1. Hoe is de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand?
 2. Wat is de te verwachten uitstroom op basis van leeftijd en over welke periode?
 3. Wat is de historische mobiliteit in de verschillende leeftijdscategorieën?

Daarnaast gaat het om beleid: wat beoogt de gemeente met haar HR-beleid te bereiken? Is er een visie op hoe de gemeente zich wil ontwikkelen en wat dit betekent voor invulling van het HR-beleid? Zijn er concrete doelstellingen op het gebied van mobiliteit?

En tenslotte gaat het ook op posities en belangen: wie zijn de stakeholders en wat willen en vinden zij? Over welke stakeholders hebben we het dan? We maken alvast een opsomming:

 • De jongere generatie die nog niet in dienst is van de gemeente en die de kans wil krijgen hun energie in te zetten voor de publieke zaak.
 • De jongere generatie(s) die wel al dienst zijn en zich verder binnen de gemeente willen ontwikkelen.
 • De oudere generatie die de carrière langzamerhand wil afbouwen, in welke vorm dan ook.
 • Leidinggevenden die direct resultaatverantwoordelijk zijn en vooral kwaliteit en kennis willen borgen in de organisatie.
 • De ondernemingsraad die de diverse belangen met elkaar wil verbinden.
 • De vakbonden die cao-afspraken uitgevoerd willen hebben, zowel in letter (de keiharde afspraken) als ook in de geest (de inspanningen om maatschappelijke doelen te realiseren).
 • De politieke bestuurders die collegeplannen willen realiseren en budgettair afhankelijk zijn van de coalitie/gemeenteraad.

 

Wat zijn de grootste risico’s bij het willen realiseren van een generatiepact?

 • geen feiten op tafel, maar vooral aannamen en emoties
 • onvoldoende visie op de toekomstige gemeentelijke organisatie en wat dit betekent voor HR-beleid
 • persoonlijke belangen vermomd als  groepsbelangen

 

Wat biedt MEDE in deze situatie:

 • Uitgebreide kennis en ervaring met de combinatie van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.
 • Flexibiliteit om mee te bewegen in elke context de ruimte te vinden en daarbinnen het optimaal mogelijke te benoemen.
 • Als ervaren procesbegeleiders in staat om meerdere belangen binnen een complexe arena bij elkaar te brengen, af te stemmen en tot werkbare, concrete afspraken te laten leiden.

 

We hebben onze aanpak kort geschetst in de volgende download.

Photo credit: Yuri Samoilov Photo via Visual Hunt / CC BYGeïnteresseerd in onze aanpak? Neem vrijblijvend contact op met het Generatieteam van MEDE:

Gurbe Wiarda, Nico Siffels, Marcel Daems