Medezeggenschap in gemeente Amsterdam

Heeft u de cursus WOR Rechten en Plichten van De Amsterdamse School meegemaakt? Of bent u ambtelijk secretaris en ondersteunt u OR of OC?

Wilt u de materialen van de training ook digitaal downloaden? Kijk dan op deze pagina!

Wij hebben tijdens de training WOR Rechten en Plichten tot nu toe al veel gehoord en gezien. Zo zijn veel OC’s nog niet compleet of wel erg karig bedeeld met bezette zetels. Bent u benieuwd hoe hiermee om te gaan? Ook hebben we diverse geluiden gehoord over de samenwerking met de  RvE-directeur of stadsdeelsecretaris. Benieuwd hoe wij kunnen helpen om die samenwerking te verbeteren? En….hoe start je als OC je werkzaamheden op?

Bekijk deze pagina dan:

  • download de materialen (presentaties, handige werkboeken) van de cursus;
  • OC met te weinig leden? Wij komen jullie helpen met een succesvolle aanpak;
  • relatief kleine OC en geïnteresseerd in een opstart met een andere kleine OC;
  • relatief grote OC en goed bezet? Wij kunnen de OC ondersteunen met een goede opstart;
  • behoefte aan een goede opstart van de samenwerking met directeur RvE of stadsdeelsecretaris? Wij begeleiden een dialoog die leidt tot samenwerking.

OC met weinig leden?

table-690661_1280Lastig als je een OC bent zonder dat er verkiezingen zijn gehouden: waaraan ontleen je je legitimiteit? Wie vertegenwoordig je? Hoe kijkt de bestuurder daar tegenaan? Kun je al het werk met zo weinig aan?

Kortom: voldoende redenen om hier actie op te ondernemen. MEDE kan helpen bij dit probleem. In een sessie van een dagdeel komen we zeker een heel eind. We brengen snel jullie uitgangssituatie in kaart en komen samen met de OC en RvE-directeur/MT tot een succesvol plan van aanpak. Wij ondersteunen bij het maken van een echte verbinding op noodzaak en visie op medezeggenschap, waardoor het draagvlak vergroot wordt voor samenwerking. Onze dialoogaanpak leidt tot meer begrip en meer openheid. Een concrete aanpak voor het versterken van de OC volgt daaruit!

Samenwerking OC met RvE-directeur / stadsdeelsecretaris

dialoog tussen OR en bestuurderDe samenwerkingsrelatie tussen RvE-directeur of stadsdeelsecretaris en OC is vaak bepalender voor succesvolle invloed dan de formele bevoegdheden. Die formele bevoegdheid legitimeert weliswaar het bestaan van de OC, maar het samenspel is essentieel. Samenwerking vergt begrip voor elkaars rol en positie. En we weten dat het ook niet alleen afhangt van de directeur alleen, ook de MT-leden spelen vaak een rol. Bijvoorbeeld als het gaat om de ruimte die OC-leden daadwerkelijk krijgen en hoe (vaak op basis van eerdere ervaringen) wordt geoordeeld over de vertegenwoordigende medezeggenschap. Wij ondersteunen door in een sessie tussen OC en directeur/MT een goede dialoog te begeleiden, waaruit gemeenschappelijke vertrekpunten komen voor de samenwerking.

Opstarten als OC

Set veelkleurige kleurpotlodenZijn jullie als OC redelijk op kracht, maar op zoek naar een goede opstart? Wij kunnen je helpen met een opstart op maat, aansluitend bij waar jullie tegenaan lopen. We doen dat vanuit drie invalshoeken: Toekomst, Team en Taak. Toekomst gaat over: welke rol willen we spelen, welke thema’s zijn de komende tijd van belang? Team gaat over hoe jullie met elkaar samenwerken, welke rol ieder daarin kan vervullen. Taak gaat over hoe jullie met elkaar het werk praktisch vorm gaan geven. Uiteraard maken wij in onze aanpak ons motto waar: Resultaat door Verbinding. We besteden in onze aanpak nadrukkelijk aandacht aan hoe jullie de verbinding onderling maken, met jullie achterban en met jullie overlegpartner! En als je een kleine OC bent en samen met een andere OC de opstart wilt maken, kan dat natuurlijk ook!

Dowloads

Vragen?

Neem contact op met één van de trainers die voor de DAS de trainingen hebben verzorgd. Zij zijn goed ingevoerd in de Amsterdamse situatie en kunnen snel schakelen naar jullie vraag.  Of neem contact op met ons kantoor.

Annette Tas

Nico Siffels

Marcel Daems