Twee weken geleden had ik een prachtige ervaring tijdens een training: de nieuwe ondernemingsraadsleden waren al zo goed ingewerkt op de basiszaken door middel van blended learning, dat zij direct meekonden in de discussie met de ervaren ondernemingsraadsleden over de keuzes van de ondernemingsraad voor de nieuwe zittingstermijn.

Blended learning en E-learning

Deze ondernemingsraad had ervoor gekozen om de basisinformatie aan de nieuwe OR-leden aan te bieden in de vorm van e-learning in nauwe samenhang met de live training. Ons bureau MEDE heeft een module gemaakt, waarin wij al onze kennis op een moderne manier hebben vastgelegd. De deelnemers kunnen onze uitleg bekijken via filmpjes, verdere toelichting krijgen in de vorm van aanvullende artikelen, een onderlinge discussiemogelijkheid van belangrijke vragen en opdrachten voor het verwerken van de informatie. Het had voordelen voor alle partijen: de nieuwe OR-leden voelden zich zekerder in hun nieuwe rol, de zittende leden hoefden niet (voor de zoveelste keer) te luisteren naar de overdracht van basis en ik kon met de ondernemingsraad direct aan de slag met de inhoudelijke discussies.

Flipped training with e-learning!

girl-tumbling-946180_1280Deze week kwam ik in een Blog van Learning Stone , het platform dat onze e-learning technisch mogelijk maakt en ondersteunt, de term “flip the training” tegen. Deze was ingegeven vanuit een beweging die voor mij nog onbekend was. Surfend op het internet bleken achter de termen “flipped learning” en “flipped classroom” een hele beweging te zitten, die ervoor pleit om kennisoverdracht en directe instructies uit het groepsleren te halen en in de individuele leeromgeving te brengen. De groepsruimte kan dan worden gebruikt op een dynamische en interactieve manier. Hierbij een filmpje over het gebruik hiervan in een schoolomgeving.

Ondernemingsraadsleden enthousiast over blended learning

Inmiddels hebben wij met verschillende klanten goede ervaringen met onze invulling van flipped training. Door vooraf aan een bijeenkomst de kenniselementen en instructies via e-learning aan te bieden, zijn de deelnemers beter voorbereid op de training, kan de tijd voor een training worden bekort of op een andere manier worden gebruikt, en is er meer tijd voor het toepassen en uitwerken.  LearningStone

Ook op het individuele niveau geeft het voorbeelden. Deelnemers geven aan ons terug dat zij het prettig vinden om op een door hen gekozen tijdstip en in een door hen gekozen tempo de informatie te verwerken. De ene deelnemer vindt het bekijken van de filmpjes prettig terwijl de ander vooral tijd besteed aan het doorlezen van de informatie. Door de manier van aanbieden kan iedereen daarin de keuze maken die het beste past bij zijn of haar leerstijl. En ten slotte is er geen restrictie op de mogelijkheid om de informatie opnieuw te bekijken. Enige tijd geleden had ik een ondernemingsraadslid in mijn groep die moeite heeft met het lezen en verwerken van informatie. Voor hem was het een uitkomst dat hij deze informatie op zijn eigen tempo kon doorwerken en waar nodig opnieuw bekijken.