Hoe onafhankelijk is MEDE?

MEDE is volledig onafhankelijk, niet gelieerd aan enige vakbond of werkgeversorganisatie. De medewerkers bij MEDE zijn gedreven door het belang van goede medezeggenschap en medewerkersparticipatie.

Wie zijn opdrachtgevers van MEDE?

Meestal zijn ondernemingsraden opdrachtgever. Ook wordt MEDE gevraagd door OR om samen met bestuurder, P&O en OR mee te denken bij uitdagingen rond medezeggenschap en de samenwerking.

Hoeveel trainers en adviseurs werken bij MEDE?

MEDE heeft 8 trainers, adviseurs en coaches in dienst. Daarnaast werkt MEDE met een kring van specialisten om zich heen. Zoals juristen, pensioendeskundigen en financieel specialisten en trainingsacteurs.

Hoe gaat MEDE om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

MEDE stimuleert het gebruik van openbaar vervoer, we werken vrijwel papierloos en faciliteren waar mogelijk het papierloos werken van onze klanten als zij tijdens trainingen gebruik maken van tablets of laptops. We werken bovendien met e-learning, waardoor een deel van het leren op afstand kan geschieden. Bovendien maken we, als klanten dat op prijs stellen, afspraken via Skype of Facetime, waarmee onze reisbewegingen ook kunnen afnemen.

Daarnaast bieden we ons als medewerkers minimaal één keer per jaar aan voor een vorm van vrijwilligerswerk.

Hoe vertrouwelijk zijn onze gegevens bij MEDE?

MEDE behandelt alle gegevens van u strikt vertrouwelijk.

Wat zijn de algemene voorwaarden van MEDE?

Download hier onze algemene voorwaarden.

Wat zijn de algemene voorwaarden van open inschrijvingstrainingen bij MEDE?

Download hier onze algemene voorwaarden bij open inschrijvingen?

Wat moeten we doen als we een klacht hebben over MEDE?

U kunt allereerst uw trainer/adviseur aanspreken. Mocht dat naar uw idee niet leiden tot een bevredigende oplossing, kunt u zich altijd wenden tot Rieneke Schouwenaar of Richard Priem

Wat wordt bedoeld met blended learning?

Blended learning is een optimale mix tussen online leren in een digitale leeromgeving (ook wel e-learning genoemd) en face to face vormen van leren. MEDE ontwikkelt zowel blended programma’s, zoals bij de start van een nieuwe OR: introductie in de OR/WOR voor de nieuwe leden via een e-learning module, waardoor efficiënter geleerd kan worden. De vragen die de nieuwe leden hebben komen daardoor op een hoger niveau terug in de starttraining met de meer ervaren leden.

Wat is het verschil tussen MEDE en VIA - Verbinders In Arbeidsverhoudingen

MEDE en VIA zijn dezelfde adviseurs, trainers en coaches die vanuit dezelfde drijfveren en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen hun diensten aanbieden voor verschillende opdrachtgevers. MEDE doet dat primair voor ondernemingsraden en daarvan afgeleid voor bestuurders en HR. VIA werkt direct in opdracht van management en HR, uiteraard kijken we daarbij nauwkeurig naar de betrokkenheid van medezeggenschap!