De AS goed draaiend houden!

Als ambtelijk secretaris heb je mogelijk al een loopbaan opgebouwd, maar wil je voor je eigen functioneren nog eens goed kijken naar je eigen competenties en deze verder ontwikkelen? Of heb je even genoeg van de gezamenlijke leergangen en zoek je een meer persoonlijk ontwikkeltraject dat heel specifiek ingaat op jouw persoonlijke leerwensen? Met deze E-training krijg je als ambtelijk secretaris zicht op jouw competenties, welke je verder wilt ontwikkelen en hoe je dit kunt doen. Je maakt jouw eigen plan en gaat ook aan de slag om deze uit te voeren, mét coaching op afstand!

Werkwijze en inhoud

Afwisseling van videopresentaties, tests, reflectieopdrachten en praktijkopdrachten. Opbouw van een eigen portfolio.

Resultaat

  • u heeft gereflecteerd op uw eigen functioneren en inzicht in de mate waarin u competenties beheerst;
  • u heeft een keuze gemaakt welke competenties u verder wilt ontwikkelen en daarvoor een plan van aanpak gemaakt;
  • u heeft uw plan van aanpak uitgevoerd en daarvoor feedback georganiseerd en ontvangen;
  • u heeft een portfolio opgebouwd van uw persoonlijke ontwikkeling als input voor verdere loopbaanontwikkeling.

Voor wie

Voor ambtelijk secretarissen/medezeggenschapsprofessionals die hun persoonlijke ontwikkeling in eigen hand willen nemen.

Praktische gegevens

Duur:

Doorlooptijd online twee maanden, werkelijke studietijd online circa vier dagen, praktijkleren afhankelijk van eigen ontwikkelkeuzen.

Data:

Doorlopend, online beschikbaar vanaf 1 oktober 2015

Coach:

Annette Tas

Plaats:

Tijd- en plaatsonfhankelijk!

 

Kosten:

€ 300,- per deelnemer, exclusief BTW

Inschrijven voor de cursus