Voor medezeggenschapers is ‘communicatie met de achterban’ altijd een uitdaging. MEDE helpt om dit weerbarstige thema werkbaar te maken. Door te focussen op echt contact met medewerkers, door de dialoog met medewerkers te organiseren. Op een eigentijdse manier, onder meer met gebruik van social media.

Waarom willen OR-en contact met medewerkers?

 • Weten welke onderwerpen die onder de collega’s leven
 • Hopen op interesse in wat de OR doet, echte belangstelling
 • Goede informatie of meedenkers voor een beter advies
 • Concrete voorbeelden en signalen uit de werkpraktijk
 • Draagvlak voor de adviezen van de OR
 • Steun als het moeilijk wordt voor de OR
 • Een positief beeld (imago)
 • Nieuwe kandidaten voor de volgende OR

 

Om echt contact mogelijk te maken helpt het om te werken met eigentijdse manieren van communiceren. In veel van die vormen staat dialoog centraal: echt contact, echt luisteren, samenwerken.

Converseren:

 • werkelijk in gesprek gaan met individuele medewerkers of groepen medewerkers
 • vergt een investering, maar met stevige focus levert het enorm veel op
 • goed te koppelen aan een onderzoeksmatige aanpak rond actuele thema’s die leven onder medewerkers
 • met goede training op gespreksvaardigheden levert het ook veel op voor de interne communicatie van de OR

 

Storytelling:

 • Het vertellen van een verhaal, een scenario, beelden, visies van de OR op de toekomst van de organisatie
 • Een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren
 • Verhalen brengen mensen in beweging: mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op.
 • Verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan
 • Verhalen bieden mensen houvast en geven richting in onzekere tijden.

 

Branding:

 • Branding is het inzetten van je naam (reputatie) als ‘merk’ in al je communicatie
 • Dus: bedenk met elkaar wat jullie gewenste reputatie is!
 • OR is onderscheidend binnen de onderneming, heeft een sterke reputatie
 • Collega’s zien de OR als onderdeel van hun eigen belevingswereld
 • De OR is iets waar je bij wilt horen

 

Ambassadeurs:

 • Beïnvloeders hebben een grote invloed: zij bepalen of en hoe een boodschap overkomt
 • Beïnvloeders zijn mensen met hart voor de zaak, die het beste kunnen vertellen hoe de onderneming er voor staat
 • Breng deze collega’s in kaart en vraag hen om ambassadeurs te worden
 • Vraag aan de ambassadeurs om de boodschap te verspreiden

 

Crowdsourcing:

 • Bij crowdsourcing maak je gebruik van de mogelijkheid om een grote groep collega’s in een keer te bereiken om een probleem op te lossen of nieuwe ideeën op te doen.
 • Ideaal bij een adviesaanvraag beoordelen, een visie ontwikkelen, een initiatief nemen, voorbeelden verzamelen
 • Crowdsourcen kan met behulp van social media, maar ook door grotere groepen medewerkers bij elkaar te brengen en door creatieve werkvormen snel input te genereren: world café, open space, speeddating enz.

 

Co-creatie:

 • Co-creatie is het proces van vormgeven van een product door middel van intensieve, wederzijdse en gelijkwaardige samenwerking met de medewerker(s)
 • Alleen wat echt relevant is, wordt ontwikkeld (anders haakt de ander af)
 • Er is sprake van optimaal draagvlak