screenshot van het product DIA Betrokkenheid van medewerkers: Dialoog In Actie

Uw investering in één dialoogcyclus met de DIA ligt tussen de € 5500,- en € 6900,- (ex BTW en reiskosten). Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers aan de dialoog. Immers, hoe meer deelnemers, hoe meer ‘moderating’ acties wij voor u doen.

In deze prijs is inbegrepen:

  1. De domeinkosten voor de website, en het customizen van de website met uw logo, eventueel aanvullende teksten.
  2. Het onderhouden van de website met nieuwe informatie gedurende de voortgang van de dialoog.
  3. Het moderaten van de dialoog.
  4. Het begeleiden van de werkgroep bij het opstarten, het filteren richting gespreksgroepen en het vertalen richting een initiatiefvoorstel.
  5. Een evaluatie met de werkgroep.

 

Wij gaan ervan uit dat u de DIA daarna blijvend wilt toepassen. Daarvoor maken we dan een vervolg maatwerkafspraak. Wij kunnen bijvoorbeeld, nadat de DIA succesvol is aangeslagen, een interne moderator trainen om onze rol over te nemen. U wordt dan eigendom van uw eigen DIA-site en kunt geheel zelfstandig verder. Onze ervaring leert dat dit na een tweetal cycli van de DIA mogelijk is.