Een OR is bij uitstek een ‘buitengewoon’ team, want de OR-leden hebben zich vrijwillig gemeld voor de taak, ze hebben elkaar niet gekozen, ze zijn (nog) niet specifiek opgeleid voor het OR-werk en het team is in essentie ’zelfsturend’. Maar in de praktijk blijkt dat een OR, misschien juist door zijn diversiteit, in staat is tot synergie (1 + 1 = 3 of meer). De teamontwikkeling gebeurt grotendeels ‘aldoende’. Maar het team is tot meer in staat als het DB stimuleert tot effectief samenwerken, competentieontwikkeling en het benutten van de diversiteit. Het Dagelijks Bestuur kan het team steunen door regie te voeren op het werkproces en coachend leiding te geven zodat het team tot TOP-prestaties komt.

Werkwijze en inhoud

In de training koppelen we de theorie van groepswerk aan uw eigen OR praktijk. U oefent met behulp van casuïstiek verschillende teaminterventies. We bespreken de succesfactoren voor een effectief team, maar ook de voetangels en klemmen van een disfunctioneel team. U onderzoekt welke interventies van het DB het eigen OR-team ondersteunen en helpen ontwikkelen.

Deze 1-daagse training maakt deel uit van een mini-leergang samenhangende en elkaar opvolgende onderwerpen.

  1. Starttraining nieuwe DB-leden
  2. DB en OR-beleid
  3. DB en teamcoaching

Maar u kunt ook op elke training ‘los’inschrijven. Belt u gerust met de trainer voor overleg.

Resultaat

  • u kent de ontwikkelfasen van een team en weet wat u zoal kunt doen om het team te ondersteunen in elk van deze fasen;
  • u heeft een beeld van de sterke -, en nog te ontwikkelen aspecten van het functioneren van het team;
  • u kunt in het interne OR-overleg vergadervormen en interventies toepassen die de creativiteit en participatie van het team verhogen;
  • u heeft handvatten gekregen om begeleidingsgesprekken met de teamleden te kunnen voeren;
  • u heeft (bouwstenen van) een teamontwikkelplan gemaakt (TOP) waar u in de praktijk mee aan de slag kunt.

Praktische gegevens

Duur:

1-daagse training begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Data:

30 november 2015

Trainer:

Richard Priem

Plaats:

Een centraal gelegen locatie in de regio Utrecht

Kosten:

€ 375,- per deelnemer, exclusief BTW

Inschrijven voor de cursus