De impact van corona is enorm. Er wordt in organisaties hard gewerkt om het hoofd boven water te houden. Natuurlijk vanuit het wegvallen van werk, maar soms ook door een enorme toename, de verschillen zijn groot. Er ontstaan allerlei initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking en dat is prachtig om te zien. Onze MEDE-werkers behoren ook tot diegene die initiatiefrijk en flexibel handelen samen met onze klanten. Op dit moment worden er bijvoorbeeld trainingen gegeven via het internet, die eigenlijk op locatie stonden gepland. Daarnaast zijn wij aanwezig bij digitale vergaderingen om te adviseren en coachen rondom, soms ingrijpende, wijzigingen in organisaties vanwege corona.

 

Vergaderen, overleggen en trainen op afstand

In de afgelopen twee weken hebben we samen met onze klanten in sneltreinvaart ervaring opgedaan met vergaderen en trainen op afstand. Via deze link vindt u een artikel met daarin de eerste ervaringen en een korte uitleg van vier ondersteunende digitale middelen. 

 

Corona

 

Crisismaatregelen

De huidige situatie is ongekend en stelt het management voor keuzes en maatregelen op korte termijn gericht op aanpassen aan de nieuwe en veranderende situatie en de continuïteit van het bedrijf. Via deze link vindt u informatie over de rol en de opstelling van de OR hierbij. 

Thuiswerken en corona

 

Thuiswerken 

Ten slotte vindt u via de bijgevoegde via deze link  een artikel over het thuiswerken, de ICT faciliteiten die dat vraagt en de combinatie van werken met zorg en thuisonderwijs. We geven aan welke rol de OR hierin kan nemen. 

Webinar

Vrijdag 3 april organiseerden we een webinar over dit onderwerp. Via onderstaande links kunt u de belangrijkste informatie die we daar deelden downloaden.

Effectief samenwerken als OR in tijden van Corona

FAQ Corona en de rol van de OR