Waar wordt samengewerkt kunnen conflicten ontstaan. Dat is niet leuk, maar wel nuttig, mits de conflicten goed worden ‘gemanaged’ door het DB. Door conflicten niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken kan de OR zich juist ontwikkelen tot een (h)echt team en beduidend betere resultaten boeken. Het kan ook voorkomen dat het DB zelf ‘conflictpartij’ is, of dat het conflict speelt tussen bijvoorbeeld OR en bestuurder. Reden te meer om meer te weten over conflicten. Uit angst om conflicten aan te gaan gaat ook het positieve aspect van een conflict verloren, zoals bijvoorbeeld helderheid over verschillen in zienswijzen, wensen en belangen, creativiteit om tot oplossingen te komen, ontwikkelen van vaardigheden in een niet-alledaagse crisis en resultaatgericht werken naar een win-win situatie. De wijze waarop u omgaat met conflicten in de context van het OR-werk, is een  succesfactor voor een plezierige samenwerking en goed resultaat.

Werkwijze en inhoud

In de training wisselen inleidingen, opiniërende discussies en het uitwisselen van ervaringen elkaar af met het oefenen van de-escalatie en bemiddelingsvaardigheden. U wordt uitgenodigd om uw eigen casus in te brengen. Deze 1-daagse training geeft een verdieping na de DB-basistrainingen.

Als er een conflict tussen mensen -ergens in uw werkproces- dreigt te ontstaan, dan is mediation wellicht een snellere optie. Belt u gerust met de trainer als u hierover wilt overleggen wat het beste past bij uw praktijksituatie.

Resultaat

  • U heeft inzicht in het nut van conflicthantering en hoe u daar als DB mee kunt omgaan;
  • U weet hoe u een conflict kunt inzetten als ‘hefboom voor verandering’;
  • U kent een aantal interventies die u als bemiddelaar kunt toepassen;
  • Uw de-escalatievaardigheden zijn uitgebreid.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor leden van het Dagelijks Bestuur, de ambtelijk secretaris, commissievoorzitter en projectleiders.

Praktische gegevens

Duur:

1-daagse training begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Data:

14 december 2015

Trainer:

Richard Priem

Plaats:

Een centraal gelegen locatie in de regio Utrecht

Kosten:

€ 375,- per deelnemer, exclusief BTW

Inschrijven voor de cursus