e-learningmodule ondernemingsraadsleden MEDE en LearningStone: blended learning!Blended learning is een optimale mix tussen online leren in een digitale leeromgeving (ook wel e-learning genoemd) en face to face vormen van leren. MEDE ontwikkelt zowel blended programma’s, zoals bij de start van een nieuwe OR: introductie in de OR/WOR voor de nieuwe leden via een e-learning module, waardoor efficiënter geleerd kan worden. De vragen die de nieuwe leden hebben komen daardoor op een hoger niveau terug in de starttraining met de meer ervaren leden. MEDE werkt met LearningStone, het online platform waar MEDE de modules in ontwikkelt en ook op plaatst. Het is een gebruikersvriendelijk, toegankelijk platform. Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe content, nieuwe modules. We hebben inmiddels twee modules online staan voor alle klanten:

Module introductie in de OR en WOR

Deze module maakt het mogelijk om als individueel OR-lid jezelf in te werken in de wereld van de ondernemingsraad en een goede basiskennis op te doen over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar als je een vernieuwde ondernemingsraad na verkiezingen meerdere nieuwe OR-leden hebt, kun je ook als groepje je zo voorbereiden. Dan biedt de module als extra mogelijkheid om tussendoor met elkaar de discussie aan te gaan, beelden en ideeën uit te wisselen over opdrachten en vragen. Het leren wordt zo ook dynamisch en leuker.

Individueel ontwikkelen voor ambtelijk secretarissen

Als ambtelijk secretaris heb je meestal een wat ‘eenzame’ functie. Natuurlijk werk je met een ondernemingsraad samen, dat is je team, maar je functie doe je meestal in je eentje en je hebt in de eigen organisatie meestal geen echte sparringpartner die dezelfde functie heeft en uitvoert. Hoe blijf je als AS in beweging, in ontwikkeling? Natuurlijk zijn er de speciale leergangen voor ambtelijk secretarissen, maar soms heb je gewoon de behoefte om je eigen ontwikkelpad te kiezen en te volgen. Daarvoor is de module individueel ontwikkelen voor ambtelijk secretarissen zeer geschikt. De module helpt je om je eigen ontwikkeldoelen te formuleren en biedt een goede structuur om je eigen pad in te richten. De module biedt ook e-coaching na iederen opdracht en drie face to face gesprekken met de coach, Susanty Nap.

En wat nog meer?

We zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe modules. Zo is er een korte module over de Belbin teamrollen in de maak, zijn we bezig met de ontwikkeling van een module over communicatie met de Roos van Leary en een over zelfsturing in de zorg. Kortom: houd onze website goed in de gaten!

En: ben je als OR zelf geïnteresseerd in de mogelijkheden van blended learning, neem dan contact op met: Marcel Daems of Annette Tas.