De OR wordt LEAN[1] (en MEAN)?

In zowel de zorg als bij de overheid moet efficiënter gewerkt worden. Gemeenschapsgeld moet  rechtmatig en doelmatig besteed worden. In de bezuinigingswoede die alom heerst wordt ook aan ondernemingsraden een bijdrage gevraagd. Dat leidt soms tot een ambivalente reactie: ja we willen natuurlijk best een bijdrage doen, maar ons werk wordt er niet minder om. […]

Het OMIN-syndroom: vergaderziekte

Kent u het ritueel? De vergadering wordt geOpend, eerst komen de Mededelingen aan bod, vervolgens de Ingekomen stukken (zoals het verslag en de actielijst) en tot slot hebben het Napraten via een uitgebreide rondvraag. De inhoud zelf? Oh, daar hadden we te weinig tijd voor! Elke vergadering lijkt te bezwijken aan deze ingesleten paden en […]

MEDE jubileumdag voor ambtelijk secretarissen 24 september!

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat MEDE voor het eerst haar Leergangen voor de Ambtelijk Secretaris met het VASMO predicaat aanbood! En dit jubileum vieren we graag met ambtelijk secretarissen op 24 september. Speciaal voor deze dag zijn wij op zoek gegaan naar een unieke locatie en vonden een prachtig monument. Eén van […]