Donderdag 24 september was het dan echt zo ver! Dit jaar is het 15 jaar gelden dat wij de leergangen voor de ambtelijk secretaris met VASMO predicaat voor het eerst hebben aangeboden. Een moment om feestelijk bij stil te staan met vakinhoud en een overheerlijke high tea!

AS jubileum2Voorspellingen  uit 2010

Gasten van het 10-jarig jubileum in 2010 voorspelden het al:  vernieuwende vormen van medezeggenschap, meer medewerkersparticipatie in de organisatie, meer dialoog via de digitale weg, een andere rol voor de ambtelijk secretaris en tot slot een naamsverandering van het beroep. We mogen wel stellen dat de vooruitblik in 2010 nu in 2015 werkelijkheid is geworden!

Adviseur medezeggenschap

Het is duidelijk dat in de afgelopen jaren de ambtelijk secretaris zich heeft ontwikkeld naar adviseur medezeggenschap: deze functiebenaming omvat veel beter het brede spectrum van werkzaamheden die je als medezeggenschapsprofessional bezigt op de drie werkniveau ’s van de leergangen Administratief & Organisatorisch, Beleidsvoorbereidend en Coachend.

AS jubileum6En MEDE durft nog een stap verder te gaan! Met de ontwikkeling naar directe medewerkersparticipatie introduceert MEDE de adviseur dialoog & participatie. Deze adviseur zorgt ervoor dat directe medewerkersparticipatie in de organisatie mogelijk wordt, door te faciliteren, stimuleren en de dialoog te creëren.

Patricia van Bergen en Hennie Bongers van GGZ Oost-Brabant nemen de gasten mee in hun pilot over bredere participatie in de triade van ondernemingsraad, cliëntenraad en familieraad. Een perfect voorbeeld van vernieuwende medezeggenschap! Het gaat over het verbinden van mensen in de organisatie, over het op gang brengen van de dialoog en over directe medezeggenschap breed geworteld én discipline overstijgend.

Adviseur dialoog & participatie

Directe medewerkersparticipatie betekent niet alleen een actieve bijdrage voor medewerkers en management, maar ook een andere wijze van professionele ondersteuning door de adviseur dialoog & participatie.

In de workshop over de participatieladder krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende gradaties van participatie door medewerkers en hoe de adviseur dialoog & participatie kan aansluiten bij de verschillende doelgroepen medewerkers, hun verbondenheid aan de AS jubileum5organisatie en de wijze van participatie. Medewerkers kijken namelijk met een ander perspectief naar de organisatie dan de bestuurder/ management. Een participatieladder als een hiërarchie van participatievormen rangschikt de participatievormen naar de mate waarin participatie binnen een organisatie mogelijk is.

In de workshop over de rol van het management bij het op gang brengen van medewerkersparticipatie komen de deelnemers tot de conclusie dat het belangrijk is om zich in eerste instantie bewust te zijn van de organisatie(cultuur). Welke vernieuwingsvorm van medezeggenschap past in de organisatie voor een verhoogde participatiegraad? Welke ambassadeurs  voor directe medewerkersparticipatie zijn er al in de organisatie? Hoe stimuleer je het maAS jubileum1nagement om ruimte te geven voor directe medewerkersparticipatie? Kern is dat het gaat om het leren inleven in het management als specifieke functiegroep in de organisatie met ‘beheersen’ als verantwoordelijkheid. Medewerkersparticipatie daarentegen gaat over loslaten en mét elkaar in gesprek over organisatie vraagstukken. Een adviseur dialoog & participatie is zich bewust  van deze ‘belangenverschillen’. Zo ontstaat ruimte om van bezwaren oplossingsmogelijkheden te maken en de weg vrij te maken voor directe medewerkersparticipatie.

 

Zie HIER  op de website voor meer informatie over leergang Adviseur Dialoog & Participatie